ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

28η 10 28η 11 28η 12 28η 13 28η 14 28η 9 28η 2 28η 3 28η 4 28η 5 28η 6 28η 7 28η 8 28η 9Σκοπός μας ήταν τα παιδιά να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το ιστορικό γεγονός της 28ης Οκτωβρίου 1940

Προσεγγίσαμε τα ιστορικά γεγονότα μέσα από φωτογραφικό υλικό και εξερεύνηση στο διαδίκτυο

Γνωρίσαμε τις έννοιες ΕΙΡΗΝΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ μέσα από τους πίνακες μεγάλων ζωγράφων

Αναγνωρίσαμε την αξία της ειρήνης

Εξοικειωθήκαμε με τις έννοιες παρελθόν -παρόν -μέλλον