Παρακάτω δίνονται οδηγίες για να φτιάξετε μια φόρμα στο Google Drive.

Τη φόρμα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε ερωτηματολόγια, κουίζ, να συγκεντρώσετε τις εργασίες των μαθητών σας εάν χρησιμοποιούν και αυτοί το google drive.