Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια. Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά.

Στις 20 Ιουλίου ξεκινάει το σεμινάριο με θέμα «Future Classroom Scenarios«. Αποτελείται από έξι ενότητες , μία ενότητα ανά εβδομάδα. Μπορεί κάποιος να γραφτεί και να το παρακολουθήσει απλώς ή αν θέλει να πάρει την πιστοποίηση θα πρέπει να παρακολουθήσει και τις 6 ενότητες συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα κουίζ και καταθέτοντας στο τέλος ένα σενάριο προσανατολισμένο στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο μαθητής τον 21ο αιώνα.

 

 

 

Ετικέτες: