Το edudemic προτείνει 12 PDF  εργαλεία .

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές, από τους καθηγητές είτε στο μάθημα είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Από τη λίστα χρησιμοποίησα το εργαλείο Convert Web Page to PDF  , το οποίο μετατρέπει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε PDF αρχείο, οπότε μπορείς να ανατρέξεις στο περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει σύνδεση.

Ετικέτες: