Με την ομάδα «Οι μαθητές δρουν τις παγκόσμιες μέρες» του σχολείου μου, μετείχαμε στην ανοιξιάτικη καμπάνια του eTwinning.

Κάθε Παγκόσμια Μέρα και ένα διαφορετικό Web2.0 εργαλείο, ένα διαφορετικό γραμματικό φαινόμενο στα αγγλικά.

Αφίσα για την ανοιξιάτικη καμπάνια του eTwinning

Στις 26 Απριλίου έγινε η παρουσίαση του προγράμματος, το οποίο ήταν ένας συνδυασμός προγράμματος «Αγωγής Υγείας» και eTwinning.

Για να δείτε και τις υπόλοιπες αφίσες πατήστε εδώ

 

 

Ετικέτες: