Με αφορμή την ημέρα αυτή στα τμήματα Α1β, Α2β και Β2α συζητήσαμε τι είναι σχολικός εκφοβισμός και ποιες είναι οι μορφές του.

Στη συνέχεια πρόβαλλα διαδραστικό βίντεο από Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού [Bullying] που πρότεινε ο συνάδερφος Νίκος Μιχαηλίδης στο blog του.

Στο ένα τμήμα επιμείναμε πιο πολύ στην προβολή του ρόλου του θύματος, στα συναισθήματα που μπορεί να βιώνει. Από το κάθε παιδί ζητήθηκε στο τέλος να αναφέρει 3 συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ένα παιδί – θύμα. Συγκεντρώθηκαν όλα τα συναισθήματα και φτιάξαμε την αφίσα των συναισθημάτων του θύματος με τη βοήθεια του εργαλείου Wordle.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΟΣ_Ουρουμίδης

   Στο άλλο τμήμα τονίστηκε αρκετά ο ρόλος του παρατηρητή. Από τα παιδιά ζητήθηκε να γίνει η ίδια εργασία της αφίσας των συναισθημάτων στο Wordle αλλά από την πλευρά του παρατηρητή.

Τονίσαμε με τα παιδιά  ότι αν ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών παρατηρητών και αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο και πάψουν να είναι απλώς παρατηρητές το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να περιοριστεί.

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

 Στο τρίτο τμήμα δώσαμε περισσότερη έμφαση στο θύτη και για ποιους λόγους ωθείται σε τέτοιες αντιδράσεις. Φτιάξαμε αντίστοιχη αφίσα για τον θύτη και τα συναισθήματά του..

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΘΥΤΗ