Οι μαθητές παρουσιάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτών στς 15 Μαρτίου.

Προηγήθηκε  συζήτηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από την κ. Ιωάννα Γερμανοπούλου. Στη συνέχεια οι ηθοποιοί-μαθητές συζήτησαν για τον τρόπο παρουσίασης.

Επίσης  οι μαθητές Κωνσταντίνος Μπ. και Δημήτρης Κ. συνέβαλλαν στα τελικά κείμενα παρουσίασης.