Για την «Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας» στις 8 Μαρτίου

οι μαθητές πρότειναν σημαντικές γυναίκες στην ιστορία. Στη συνέχεια παρουσίασαν σύντομα τη ζωή τους και για ποιο λόγο έγιναν γνωστές..

Η παρουσίαση έγινε με το Web2.0 εργαλείο fotobabble.