Νέα ύλη

14 Αυγούστου 2019 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

Αθήνα, 02-08-2019 Αρ. Πρωτ. 124893/Δ2

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΒΙΒΛΙΟ 2019-20 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ των Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου
Από το βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες (παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)
Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)
Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)
Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)
Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)                                    Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10)
12
Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: «…5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)
Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας i: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΒΙΒΛΙΟ 2019-20 «Κοινωνιολογία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Κασιμάτη, Σ. Γεωργούλα, Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Πράνταλου
Από το βιβλίο: «Κοινωνιολογία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Κασιμάτη, Σ. Γεωργούλα, Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Πράνταλου                                                           Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1.1 Η γέννηση της κοινωνιολογίας 1.1.1 Αντικείμενο της Κοινωνιολογίας 1.2 Κοινωνιολογική θεώρηση 1.2.1 Ένα παράδειγμα εφαρμογής της «κοινωνιολογικής φαντασίας» 1.2.2 Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας 1.2.3 Κοινωνιολογικές σχολές 1.3 Η διεπιστημονική προσέγγιση
Κεφάλαιο 2: ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας 2.2 Σύγχρονες κοινωνίες 2.2.1 Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών
Κεφάλαιο 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 3.1 Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 3.2 Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού – Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 3.3 Φορείς κοινωνικοποίησης 3.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 3.4 Κοινωνικός έλεγχος – Μορφές κοινωνικού ελέγχου 3.5 Η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία κοινωνικής μάθησης                        Κεφάλαιο 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5.1 Ο ρόλος της εκπαίδευσης 5.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 5.2.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας 5.2.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας 5.3 Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Η σχέση γνώσης και πληροφορίας                                                                                                                                                                                Κεφάλαιο 6. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 6.1 Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή των ανθρώπων 6.1.1 Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας 6.1.2 Νέες μορφές απασχόλησης 6.2 Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική διαστρωμάτωση και συνέπειες 6.2.1 Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες 6.2.3 Συνέπειες ανεργίας, φτώχειας και ανισοτήτων 6.2.4 Παιδική εργασία 6.3 Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας                                                                                                                                Κεφάλαιο 7. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 7.1 Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση – Θεωρητική προσέγγιση 7.1.1 Μορφές εξουσίας 7.1.2 Συγκρότηση του έθνους-κράτους και συστήματα διακυβέρνησης 7.2 Κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 7.3 Πολιτική συμπεριφορά και κοινωνικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 7.3.1 Πολιτικά κόμματα 7.3.2 Ομάδες συμφερόντων 7.3.4 Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά 7.4 Πολιτική αλλοτρίωση
Κεφάλαιο 9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Οι έννοιες της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας – Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο 9.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς – Δύο κοινωνιολογικές οπτικές 9.2.1 Θεωρίες της συναίνεσης: ανομία και κοινωνική οικολογία 9.2.2 Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά 9.3 Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας: σωφρονισμός, κοινωνική επανένταξη και πρόληψη 9.3.2 Πρόληψη της παραβατικότητας-εγκληματικότητας
Κεφάλαιο 10 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 10.1 Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 10.1.1 Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση – παλιννόστηση) 10.1.2 Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες 10.2 Προκατάληψη και ρατσισμός 10.2.1 Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός 10.2.2 Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού 10.3 Πόλεμος, τρομοκρατία: μορφές, αίτια και συνέπειες 10.3.1 Πόλεμος 10.3.2 Τρομοκρατία 10.3.3 Συνέπειες και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 10.4 Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας

 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία .

Αφήστε μια απάντηση


Translate

Σαν σήμερα

  1. 20/09/490 π.χ: Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα.
    Οι Πέρσες, υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη έχουν 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου.

RSS Ναυτεμπορική

RSS Εκπαίδευση στον τύπο

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία

Αρχείο