ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Β ΕΠΑΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο απο το μενού  Υλικο ΕΠΑΛ-Β Λυκείου

 

 

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Με ετικέτα:   12 Δεκεμβρίου 2020 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

Σχεδιαγράμματα Κοινωνιολογίας 1-2 κεφαλαίου

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 8 Σεπτεμβρίου 2020 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Β΄ΕΠΑΛ (1-6)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

3 Σχόλια Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία 2 Ιουλίου 2020 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

Νέα ύλη

Αθήνα, 02-08-2019 Αρ. Πρωτ. 124893/Δ2

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΒΙΒΛΙΟ 2019-20 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ των Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου
Από το βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες (παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)
Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)
Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)
Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)
Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)                                    Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10)
12
Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: «…5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)
Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας i: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΒΙΒΛΙΟ 2019-20 «Κοινωνιολογία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Κασιμάτη, Σ. Γεωργούλα, Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Πράνταλου
Από το βιβλίο: «Κοινωνιολογία» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Κασιμάτη, Σ. Γεωργούλα, Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Πράνταλου                                                           Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1.1 Η γέννηση της κοινωνιολογίας 1.1.1 Αντικείμενο της Κοινωνιολογίας 1.2 Κοινωνιολογική θεώρηση 1.2.1 Ένα παράδειγμα εφαρμογής της «κοινωνιολογικής φαντασίας» 1.2.2 Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας 1.2.3 Κοινωνιολογικές σχολές 1.3 Η διεπιστημονική προσέγγιση
Κεφάλαιο 2: ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας 2.2 Σύγχρονες κοινωνίες 2.2.1 Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών
Κεφάλαιο 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 3.1 Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 3.2 Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού – Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 3.3 Φορείς κοινωνικοποίησης 3.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης 3.4 Κοινωνικός έλεγχος – Μορφές κοινωνικού ελέγχου 3.5 Η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία κοινωνικής μάθησης                        Κεφάλαιο 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5.1 Ο ρόλος της εκπαίδευσης 5.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 5.2.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας 5.2.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας 5.3 Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Η σχέση γνώσης και πληροφορίας                                                                                                                                                                                Κεφάλαιο 6. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 6.1 Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή των ανθρώπων 6.1.1 Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας 6.1.2 Νέες μορφές απασχόλησης 6.2 Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική διαστρωμάτωση και συνέπειες 6.2.1 Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες 6.2.3 Συνέπειες ανεργίας, φτώχειας και ανισοτήτων 6.2.4 Παιδική εργασία 6.3 Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας                                                                                                                                Κεφάλαιο 7. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 7.1 Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση – Θεωρητική προσέγγιση 7.1.1 Μορφές εξουσίας 7.1.2 Συγκρότηση του έθνους-κράτους και συστήματα διακυβέρνησης 7.2 Κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 7.3 Πολιτική συμπεριφορά και κοινωνικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 7.3.1 Πολιτικά κόμματα 7.3.2 Ομάδες συμφερόντων 7.3.4 Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά 7.4 Πολιτική αλλοτρίωση
Κεφάλαιο 9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Οι έννοιες της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας – Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο 9.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς – Δύο κοινωνιολογικές οπτικές 9.2.1 Θεωρίες της συναίνεσης: ανομία και κοινωνική οικολογία 9.2.2 Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά 9.3 Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας: σωφρονισμός, κοινωνική επανένταξη και πρόληψη 9.3.2 Πρόληψη της παραβατικότητας-εγκληματικότητας
Κεφάλαιο 10 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 10.1 Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 10.1.1 Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση – παλιννόστηση) 10.1.2 Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες 10.2 Προκατάληψη και ρατσισμός 10.2.1 Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός 10.2.2 Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού 10.3 Πόλεμος, τρομοκρατία: μορφές, αίτια και συνέπειες 10.3.1 Πόλεμος 10.3.2 Τρομοκρατία 10.3.3 Συνέπειες και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 10.4 Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας

 

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία 14 Αυγούστου 2019 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2019-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 07-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ 2019-20
«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των συγγραφέων κ.κ. Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου
Διδακτέα-εξεταστέα ύλη 2019-20ΔΩ: 6
Από το βιβλίο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των συγγραφέων κ.κ. Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου
Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)

ΝΕΑ ΥΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1: Παράγραφος 6 (Κοινωνικοί θεσμοί) 

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15) 
Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης,  παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής) 
Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9) 
Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5) 
Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας.», 7, 9, 10)
Κεφάλαιο 8: Το τραπεζικό σύστημα (παράγραφοι 1, 4 εκτός της 4ης πρότασης «Οι καταθέσεις όψεως γίνονται από επιχειρήσεις και διακινούνται συχνά με επιταγές.», 7)
Κεφάλαιο 9:  Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: «…5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)
Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας i: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.» 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (σχετικά με τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20):·         Ακολούθως παρουσιάζεται η νέα ύλη (και σε αριθμό σελίδων) της θεωρίας του μαθήματος για το 2018-2019 ανά Κεφάλαιο (Οι ερωτήσεις και ασκήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των σελίδων):                                                                                                                       Νέα ύλη Κεφαλαίου 1:   ~3 ΣΕΛΙΔΕΣ

Νέα ύλη Κεφαλαίου 7:   ~7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Νέα ύλη Κεφαλαίου 8:   ~3 ΣΕΛΙΔΕΣ

Νέα ύλη Κεφαλαίου 9:   ~6 ΣΕΛΙΔΕΣ

Νέα ύλη Κεφαλαίου 10: ~5 ΣΕΛΙΔΕΣ

·         ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ: 29 ΣΕΛΙΔΕΣ (ΥΛΗ 2018-2019: ~66 ΣΕΛΙΔΕΣ)

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία 13 Ιουνίου 2019 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ

25/5/2019

http://cineconomy.blogspot.com/

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία 24 Μαΐου 2019 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ


Translate

Σαν σήμερα

  1. 25/07/325: Λήγουν οι εργασίες της Α Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Καθιερώνεται το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα.

RSS Ναυτεμπορική

RSS Εκπαίδευση στον τύπο

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία

Αρχείο