Ταχύτερες και ακριβέστερες προειδοποιήσεις για τις πλημμύρες χάρη στην ευρωπαϊκή έρευνα

Η έγκαιρη προειδοποίηση για τις πλημμύρες και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορούν να σώσουν ζωές και να προλάβουν ζημίες σε περιουσίες, υποδομές, καθώς και στο περιβάλλον. Το Imprints, το WeSenseIt και το UrbanFlood είναι τρία μόνο παραδείγματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τα οποία έχουν αναπτύξει μοναδικά συστήματα πρόβλεψης και […]

> από τους μισούς χρησιμοποιούν ξένη γλώσσα όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, το 90% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ προτιμούν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους στη δική τους γλώσσα, ενώ το 55% – περιστασιακά, τουλάχιστον – χρησιμοποιούν γλώσσα διαφορετική από τη δική τους όταν συνδέονται. Ωστόσο, το 44% των ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου θεωρούν ότι στερούνται ενδιαφέρουσες […]

Learning Content Development System

Tο Learning Content Development System ή αλλιώς LCDS είναι ένα δωρεάν εργαλείο για την εύκολη δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών αντικειμένων που καθηλώνουν τους εκπαιδευόμενους με video, ήχο και δυναμικές εικόνες, προσομοιώσεις, διαδραστικές ασκήσεις πολλαπλών τύπων. Βασίζεται στη μεθοδολογία γρήγορης ανάπτυξης μαθησιακών αντικειμένων. Απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων. Για να […]

Η Δομή Επιλογής στη Γλώσσα Προγραμματισμού Scratch: Μια Μελέτη Περίπτωσης με Μαθητές Γυμνασίου

Η γλώσσα οπτικού προγραμματισμού Scratch μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγική γλώσσα προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ παρέχει ένα ελκυστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της δομής επιλογής. Η δομή επιλογής χαρακτηρίζεται από γνωστικές δυσκολίες αλλά με τη χρήση διερευνητικών τρόπων μάθησης και διδασκαλίας, έχει φανεί πως οικοδομείται ευκολότερα από ότι […]

Λάβετε θέση στο … Παρατηρητήριο της Γης

To Eduspace είναι ένας δικτυακός τόπος της ESA για την Παρατήρηση της Γης (Earth Observation – EO) δίνοντας τη δυνατότητα στα σχολεία δευτεροβάθμιας να την εφαρμόσουν στην τάξη. Το περιεχόμενο είναι δομημένο με τα σχετικά projects βασισμένα στα στοιχεία του EO, τα οποία αναλύονται με τη βοήθεια εργαλείων και κατάλληλων οδηγιών προς τους μαθητές και […]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση