“Οι δρόμοι μας, η επιλογή μας” – Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2014

Επ’ ευκαιρία της 13ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη εκατοντάδες εκδηλώσεις για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών. Η φετινή εβδομάδα έχει το σύνθημα “Οι δρόμοι μας, η επιλογή μας” και επιδιώκει να ενθαρρύνει τους κατοίκους των πόλεων να “ανακτήσουν” τον αστικό χώρο και να δημιουργήσουν οι ίδιοι την πόλη στην οποία θέλουν […]

Κατηγορίες βραβείων

Τα έργα υποβάλλονται γενικά στα eLearning awards και όχι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Οι αξιολογητές προσδιορίζουν τις κατάλληλες εργασίες για τα ειδικά βραβεία και επιλέγουν τα προς βράβευση έργα του διαγωνισμού. Και φέτος έχουμε κατηγορίες που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές στην εκπαίδευση, όπως η σχολική ανάπτυξη, ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο (e-Safety), θεσμικές πτυχές καθώς επίσης και […]

ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην Εκπαίδευση

Η Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση είναι μια νέα δράση που εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει ως σκοπό να αναδεικνύει και να παρουσιάζει τα πλέον καινοτόμα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας. Από την επόμενη χρονιά στόχος του υπουργείου είναι η ανάδειξη […]

Κατηγορίες βραβείων 2009

Τα προγράμματα υποβάλλονται γενικά στα eLearning awards και όχι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Οι αξιολογητές προσδιορίζουν τις κατάλληλες εργασίες για τα ειδικά βραβεία και επιλέγουν τα προς βράβευση έργα του διαγωνισμού. Αυτή τη χρονιά έχουμε επτά κατηγορίες που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές στην εκπαίδευση, όπως η σχολική ανάπτυξη, ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας (e-Safety) και θεσμικές πτυχές καθώς […]

Κανόνες επιλεξιμότητας 2009

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και οι οργανισμοί που ασχολούνται με την εισαγωγή και τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση από τις χώρες της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες της ΕΕ, τη Γεωργία, το Ισραήλ και την Ελβετία. Οι καταχωρήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του επίσημου ιστοχώρου eLearning βραβείων μέχρι […]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση