Στην Ήπειρο και την Θεσσαλία

Σχολ. έτος 23-24λογο

 

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή  Β΄ τάξης

Το πρόγραμμα                  Οι διαδρομές
Τα αξιοθέατα                                 Album