Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα e Twinning: Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων καρτών και ευχών με Πολωνία και Ιταλία

Στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου προγράμματος e Twinning οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν με τη βοήθεια των δασκάλων τους στην ανταλλαγή καρτών και ευχών με σχολεία της Πολωνίας και της Ιταλίας.

  • Τα παιδιά της Α τάξης έφτιαξαν και έστειλαν τις κάρτες τους  σ’ ένα σχολείο της Πολωνίας.
  • Τα παιδιά της  Β τάξης αντάλλαξαν ευχές με μαθητές της Ιταλίας.
  • Τα παιδιά της Γ τάξης αντάλλαξαν ευχές με μαθητές της Ιταλίας.
  • Τα παιδιά της Δ τάξης αντάλλαξαν ευχές με μαθητές της Ιταλίας.
  • Τα παιδιά της Ε τάξης αντάλλαξαν ευχές με μαθητές της Ιταλίας. 

Τα παιδιά της  ΣΤ τάξης αντάλλαξαν κάρτες και ευχές με μαθητές από την Ιταλία.

Στη συνέχεια του προγράμματος αυτού θα στολίσουμε ένα φυσικό δέντρο με τις κάρτες των παιδιών.