Συμπέρασμα

Μέχρι εδώ καλά τα καταφέρατε. Έχουμε το παιχνίδι μας την περιγραφή του καθώς και οδηγίες για τους κανόνες του. Σας άρεσε πολύ που βοηθήσατε τους συμμαθητές σας να μάθουν ένα καινούριο γι΄αυτούς παιχνίδι.

Το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσετε να κατασκευάσετε ένα δικό μας παιχνίδι με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Στην προσπάθειά σας αυτή θα βοηθήσει ο δάσκαλος και το σχολείο παρέχοντας τα υλικά και την τεχνική βοήθεια όπου χρειαστεί.

Επίσης η ομάδα σας πρέπει να συνεργαστεί και σε ώρες εκτός σχολείου ζητώντας βοήθεια από ειδικούς όταν αυτό είναι απαραίτητο.