Εισαγωγή

Τα παιχνίδια είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωή μας.

Τα γνωρίζουμε όμως όσο πρέπει;

Ξέρουμε όλα τα είδη και τις παραλλαγές τους από τόπο σε τόπο;

Σίγουρα μέσα  από την διερεύνηση έχουμε πολλά να μάθουμε και να ανακαλύψουμε νέα παιχνίδια,  για μας και τους φίλους μας.

Βάζουμε λοιπόν σαν στόχο την ανακάλυψη κάποιου πρωτότυπου παιχνιδιού και την περιγραφή του.

Επίσης την  κατανόηση των κανόνων του και τη δημιουργία οδηγιών ώστε να μπορούν οι άλλοι να παίξουν  το παιχνίδι που επιλέξαμε.
Τα παιχνίδια που θα διερευνήσουμε είναι:

α.Παραδοσιακά παιχνίδια
β. Επιτραπέζια παιχνίδια
γ. Ηλεκτρονικά παιχνίδια
δ. Πνευματικά παιχνίδια