Άρθρα κατηγορίας καινοτομία

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

logo-parathrhthrio.jpgΑπό το ICT Plus

Αισιόδοξα μηνύματα από την χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Δείκτες i2010 του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, με πάνω από 10 εργαζομένους. «Ψηφιακές» οι μικρές ηλικίες, αλλά «μεταξετασταίες» οι μεγαλύτερες.

Το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας ουσιαστικά περιφέρειες δύο ταχυτήτων. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου από πολίτες, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από τη νέα γενιά, όμως η ηλικιακή ομάδα 35-54 εξακολουθεί να υστερεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για το έτος 2008:

Η Ελλάδα επιταχύνει το ρυθμό σύγκλισης με την ΕΕ27 στη χρήση Διαδικτύου
Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πλέον δημοφιλή οικιακή συσκευή. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (CAGR) των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο τα τελευταία 4 έτη εκτιμάται σε 17,6%, τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος ρυθμός της Ευρώπης (ΕΕ-27) είναι στο 7,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2008 σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος της τετραετίας.

Εντατικοποίηση της χρήσης του Διαδικτύου και αύξηση των τακτικών χρηστών
Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης, 1 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εβδομαδιαίως ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην καθημερινή χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες χρήστες (66% το 2008).

H νέα γενιά οδηγεί στη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου είναι κατά κύριο λόγο νέοι άνδρες υψηλού και μεσαίου μορφωτικού επιπέδου που κατοικούν σε αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου:

  • 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16-24 χρησιμοποιούν πλέον το Διαδίκτυο ενώ παρατηρείται έντονη χρήση ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, φύλου ή επιπέδου αστικότητας. Η νέα γενιά έχει πλέον συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα ως προς την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από την ελληνική κοινωνία στο προσεχές μέλλον.
  • Η χρήση του Διαδικτύου από τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 35-54 σημείωσε μεν αύξηση το 2008, εξακολουθεί όμως να απέχει κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ φύλου, μορφωτικού επιπέδου και επιπέδου αστικότητας.
  • Αξιοσημείωτη άνοδος στη χρήση του Διαδικτύου από αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου καταγράφεται το 2008 στο σύνολο του πληθυσμού.
  • Η αποχή από το Διαδίκτυο φαίνεται να οφείλεται τόσο σε στάση ζωής και συνειδητή άρνηση όσο και έλλειψη δεξιοτήτων, κυρίως για τα άτομα των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξάλειψη της τεχνοφοβίας μέσω της εξοικείωσης και της κατάλληλης επιμόρφωσης.

Παρατηρείται αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών
Για πρώτη φορά στην τετραετία διαπιστώνονται μεταβολές στους λόγους χρήσης του Διαδικτύου. Οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να εγκαταλείπουν τις «παραδοσιακές» ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απλή αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα & υπηρεσίες, αποστολή και λήψη email) και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Έτσι, το 64% των χρηστών του τελευταίου τριμήνου του 2008 δηλώνει ότι κάνει χρήση «προχωρημένων» υπηρεσιών επικοινωνίας: πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου, επικοινωνεί μέσω στιγμιαίων μηνυμάτων, συζητά σε ηλεκτρονικά fora, επισκέπτεται ιστολόγια (blogs), ενώ παράλληλα 1 στους 2 «κατεβάζει» και ακούει μουσική και 1 στους 5 παίζει διαδικτυακά παιχνίδια. Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ για πρώτη χρονιά σημειώνεται αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές, ακόμα οι έλληνες καταναλωτές δεν φαίνεται να αξιοποιούν τα οφέλη από τις ηλεκτρονικές αγορές.

Άνοδος των ευρυζωνικών συνδέσεων στα ελληνικά νοικοκυριά
Το 23% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση- από 1% που είχε καταγραφεί το 2005- και 7 στους 10 περίπου χρήστες του Διαδικτύου του τελευταίου τριμήνου διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι τους. Σημαντική πτώση διαπιστώνεται διαχρονικά στην απλή τηλεφωνική σύνδεση και στην ISDN υπέρ της DSL σύνδεσης, όμως σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων αναφέρεται από τα νοικοκυριά σε αγροτικές περιοχές (53%) και σε άτομα κατώτερου ή μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (58% και 60% αντίστοιχα).

Αστικές και Τουριστικές περιοχές διατηρούν το προβάδισμα χρήσης του Διαδικτύου
Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου ανά Περιφέρεια, σημαντική αύξηση σημειώνεται το 2008 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ειδικότερα στην Στερεά και Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ διαμορφώνονται ουσιαστικά περιφέρειες δύο ταχυτήτων. Το ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε 9 από τις 13 Περιφέρειες, ενώ η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Ήπειρος εμφανίζουν τη μικρότερη άνοδο από το 2005.

Ευρωπαϊκό το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους)
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους είναι ανάλογη με την αντίστοιχη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, σε επίπεδο βασικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα το 2008, μετρήθηκε ότι το 96,6% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 8 στις 10 διαθέτουν σύνδεση ευρείας ζώνης. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρηματικές διαδικασίες κυμαίνεται σε συγκρίσιμα επίπεδα με την ΕΕ27.

Επιπλέον στις επιχειρήσεις 10+ παρατηρούνται τα εξής:

1) Το 28% των εργαζομένων τους χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εβδομαδιαίως Σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να εμφανίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με 1 στις 5 επιχειρήσεις να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές και μόνο 1 στις 10 ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεισφέρει μόλις κατά 0,8% στο συνολικό τους κύκλο εργασιών.
2) Σημαντικά χαμηλές εμφανίζονται επίσης η διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και οι συναλλαγές με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
3) Υψηλό επίπεδο αξιοποίησης εμφανίζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο (8 στις 10 επιχειρήσεις με 10+ απασχολούμενους)

Καλύπτουν έδαφος οι μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζομένους)
Παρά τη μεγάλη διαφορά που εξακολουθεί να σημειώνεται ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, σε επίπεδο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στις επιχειρήσεις με 1-9 εργαζομένους παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση χρήσης. Φαίνεται πλέον ότι και οι μικρές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται το όφελος ενώ υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τόσο στη ζήτηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ όσο και στην προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού.

Συγκεκριμένα το 2008 παρατηρείται:

  • 1 στις 2 επιχειρήσεις 1-9 έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το 39% των εργαζομένων το χρησιμοποίει σε εβδομαδιαία βάση
  • Σημαντική άνοδος στη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων στο διάστημα 2005-2008 (από 4,7% το 2005 στο 37,8% το 2008)
  • 1 στις 4 μικρές επιχειρήσεις κάνει χρήση δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι Έλληνες ανακαλύπτουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες
Δεδομένης της εισαγωγής το 2008 του 5ου επιπέδου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, το οποίο περιλαμβάνει την προληπτική και προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες, 7 στις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Πλέον, 1 στους 5 Έλληνες χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο στις σχέσεις του με το Δημόσιο, ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγής με Δημόσιες Υπηρεσίες. Επίσης, για πρώτη χρονιά καταγράφηκε σημαντική άνοδος στο ποσοστό των ατόμων που απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα ή φόρμες σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Περαιτέρω μείωση του κόστους απόκτησης Η/Υ
Στα 450 € εκτιμήθηκε το μέσο κόστος αγοράς Η/Υ το Νοέμβριο του 2008, με βάση τις προδιαγραφές του ΕΟΜΜΕΧ, τιμή αντίστοιχη του μέσου όρου των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ-27).

Η παρουσίαση της μελέτης είναι ήδη διαθέσιμη στη διεύθυνση www.observatory.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

150 χιλιάδες μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα Σχολεία όλης της χώρας.

Με νέα Δράση η Ε.Γ. Ψηφιακού Σχεδιασμού καταθέτει σχέδιο Δράσης για τη διανομή δωρεάν φορητών υπολογιστών σε 150 χιλιάδες μαθητές της Α! Γυμνασίου στα Σχολεία όλης της χώρας. Οι διαδικασίες απόκτησης είναι εξαιρετικά απλές και μέσα στο Φθινόπωρο η Δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η συνολική δαπάνη εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ, η οποία θα τονώσει την αγορά πληροφορικής, αυξάνοντας παράλληλα και την διείσδυση της ευρυζωνικότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας REAL NEWS η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού έχει ολοκληρώσει πρόταση Δράσης, την οποία και θα υποβάλει προς την Ευρωπαϊκή Ενωση για την απόκτηση φορητού υπολογιστή, πρακτικά χωρίς κόστος, από τους μαθητές της Α! τάξης Γυμνασίου όλης της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις Δράσεις «Δες την Ψηφιακά», από τις οποίες αποκτήθηκαν υπολογιστές από τους πρωτοετείς αριστούχους φοιτητές. Η νέα αυτή Δράση, σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, Καθηγητή κ. Βασίλη Ασημακόπουλο, αντιμετωπίζεται θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναμένεται να εγκριθεί μέσα στον Απρίλιο μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, ο οποίος θα υποβληθεί άμεσα από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Η Δράση, από την στιγμή που θα εγκριθεί, σημαίνει για την αγορά λιανικής τη διάθεση περίπου 150 χιλιάδων φορητών υπολογιστών προβλεπόμενης αξίας 80 εκατ,. ευρώ μέσα στο Φθινόπωρο.

Οι διαδικασίες απόκτησηςΟ Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθηγητής ΕΜΠ Βασίλης Ασημακόπουλος έχει εγκρίνει το σχέδιο διάθεσης σύμφωνα με το οποίο, οι μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή θα δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Σχολείο τους. Στη συνέχεια το υπουργείο Παιδείας, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, αφού συγκεντρώσει τα στοιχεία όλων των μαθητών της χώρας που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, θα αποστείλουν στην κατοικία του μαθητή ένα ειδικό εκπτωτικό κουπόνι με προσωπικό κωδικό αριθμό.Ο δικαιούχος μαθητής μετά την παραλαβή του κουπονιού θα μπορεί να απευθύνεται όποιο κατάστημα της επιλογής του για να αγοράσει τον φορητό υπολογιστή που θα επιλέξει. Η αξία του κουπονιού εκτιμάται γύρω στα 600 ευρώ, αλλά το τελικό ύψος της εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οσον αφορά τον τύπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να είναι οπωσδήποτε φορητός, να έχει εξοπλισμό ασύρματης σύνδεσης με το Διαδίκτυο, επαρκή μνήμη και αποθηκευτικό χώρο, να είναι εφοδιασμένος με σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές διερεύνησης και πλοήγησης στο ίντερνετ καθώς και με βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού μελετούσε από καιρό πως θα εξοπλίσει τα Σχολεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχοντας να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα που είχαν οι συμβατικές διαδικασίες προμήθειας. Το κύριο πρόβλημα που είχε η μαζική προμήθεια υπολογιστών από το υπουργείο Παιδείας με διαγωνισμό, ήταν οι χρονοβόρες διαδικασίες και ότι ο κίνδυνος ακύρωσης του έργου λόγω των νομικών προβλημάτων και του έντονου ανταγωνισμού των εταιρειών ήταν μεγάλος. Επίσης οι τεχνολογικές εξελίξεις θα απαξίωναν σε λιγότερο από ένα χρόνο τα συστήματα υπολογιστών που θα προμηθεύονταν με διαγωνισμό. Ετσι επελέγη η λύση του εκπτωτικού κουπονιού και σε λιγότερο από δύο μήνες 150 χιλιάδες μαθητές θα έχουν δικό τους έναν φορητού υπολογιστή.Υπάρχει η εμπειρίαΣτις διαδικασίες διανομής του μαθητικού υπολογιστή με κουπόνι η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού διαθέτει τη σχετική εμπειρία, καθώς έχει ολοκληρώσει επιτυχώς παρόμοιες Δράσεις με Φοιτητές και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Εχουμε ήδη την εμπειρία από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Δράσης «Δες την Ψηφιακά», όπου 25 χιλιάδες αριστούχοι πρωτοετείς σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ πήραν χωρίς κανένα πρόβλημα ένα εκπτωτικό κουπόνι για την αγορά φορητού υπολογιστή. Παράλληλα οι εταιρίες πληροφορικής υποδέχθηκαν θετικά την συγκεκριμένη Δράση και διευκόλυναν τους ενδιαφερόμενους. Το έργο του «Μαθητικού Υπολογιστή» βασίζεται ακριβώς στις ίδιες διαδικασίες, Απλά είναι ποσοτικά μεγαλύτερο» υποστηρίζει ο Δρ. Γιάννης Λάριος, ειδικός σύμβουλος της Ε.Γ Ψηφιακού Σχεδιασμού. Εξετάζεται επίσης μαζί με τον μαθητικό φορητό υπολογιστή και η δυνατότητα παροχής δωρεάν σύνδεσης στο Ιντερνετ, όμως εξαρτάται από την τελική έγκριση της ΚοινότηταςΕτοιμάζεται η «Ψηφιακή Τάξη»Παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα από τον Μαθητικό Υπολογιστή, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί τις διαδικασίες δημιουργίας των υποδομών για την λειτουργία της «Ψηφιακής Τάξης». Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου ειδικοί ψηφιακοί πίνακες θα λειτουργήσουν σε Σχολεία, ώστε ορισμένα μαθήματα του Γυμνασίου να γίνονται με την υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής. Στο υπουργείο Παιδείας προετοιμάζονται ώστε στα Σχολεία να λειτουργήσουν ευρυζωνικές συνδέσεις και μέσω αυτών ασύρματο ευρυζωνικό ίντερνετ στους χώρους διδασκαλίας. Οι σχετικές προετοιμασίες γίνονται σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο έχοντας λάβει σημαντική χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», αξιολογεί και προμηθεύεται εκπαιδευτικό λογισμικό. Παράλληλα ο Οργανισμός Εκδοσης Διδακτικών Βιβλίων διαθέτει σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχολικά βιβλία που εκδίδει, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ψηφιακής πρόσβασης σε κάθε διδακτικό βιβλίο της Μέσης Εκπαίδευσης. Για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της καθοδήγησης των μαθητών στα πρώτα τους ψηφιακά βήματα υπάρχει σημαντικός αριθμός καταρτισμένων Εκπαιδευτικών στην Πληροφορική, οι οποίοι και θα οδηγήσουν το ελληνικό Σχολείο στην ψηφιακή εποχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το Φινλανδικό μοντέλο της εκπαίδευσης

Ο καλός συνάδελφος Νίκος Καραμπατάκης, έκανε αυτή την ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας και προσωπικές εμπειρίες. Για κάθε λόγο αξίζει να δούμε, με λίγα λόγια,  τι είναι αυτό Φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερος λόγος.  

 

Mία από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην υποχρεωτική εκπαίδευση έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια στη Φινλανδία. Eκεί ξεκίνησε μια ριζική αναμόρφωση του συστήματος, που βασίστηκε στην ολοκληρωτική αποδέσμευση από το αρτηριοσκληρωτικό μοντέλο απλής μεταβίβασης γνώσεων στους μαθητές. Kαταργήθηκε η διδασκαλία από καθέδρας δίνοντας τη δυνατότητα σε διδασκαλία κατά ομάδες, εισήχθη η εξατομικευμένη μάθηση, ενισχύθηκε ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στα αναλυτικά προγράμματα, αποσυνδέθηκε η φοίτηση σε συγκεκριμένες τάξεις από την ηλικία των μαθητών. Mία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στο φινλανδικό σύστημα είναι η συνεχής αξιολόγηση. Oι μαθητές αξιολογούνται συνεχώς και τα γραπτά τεστ είναι στην ημερήσια διάταξη σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι δάσκαλοι αξιολογούνται από ανεξάρτητα συστήματα. Oι σχολικές μονάδες λειτουργούν αποκεντρωμένα. Eχουν καταφέρει να δομήσουν έτσι τη λειτουργία τους ώστε, χωρίς να παραβαίνουν τη γενική νομοθεσία, να μπορούν να ρυθμίζουν μόνοι τους ζητήματα στα οποία υπεισέρχονται σημαντικά οι παραδόσεις και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής. Eπίσης έχουν κάνει πολλά βήματα στην έρευνα, η οποία έχει ένα σοβαρό αντίκρισμα στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην παραγωγή, και κατ? επέκτασιν αρκετές θέσεις εργασίας για τους νέους. Δηλαδή φαίνεται πως το φινλανδικό μοντέλο ανταποκρίνεται και στην ανάγκη για ευρείες γενικές γνώσεις αλλά και στα ζητούμενα της αγοράς εργασίας με την επαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρει, καταπολεμώντας αποτελεσματικά τη διαρθρωτική ανεργία. Φθάνοντας σε ένα πολυθέσιο σχολείο του Ελσίνκι, το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση είναι η συνύπαρξη παιδιών με μεγάλο εύρος ηλικιών. Επειδή οι μαθητές μένουν στο ίδιο σχολείο για εννέα χρόνια, μπορεί κάποιος να δει εφήβους στη σκάλα αλλά και μικρά παιδιά επτά χρονών να παίζουν στην παιδική χαρά του σχολείου.Αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν τα σχολεία της Φινλανδίας και της Ελλάδας – ότι οι μαθητές περνούν εννέα χρόνια στο ίδιο σχολείο, συνδυάζοντας τους ρόλους της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Τα παιδιά αρχίζουν τα επίσημα μαθήματα τους όταν γίνονται επτά χρονών και μένουν στο ίδιο σχολείο έως ότου γίνουν 16. Ακολούθως θα πάνε ή στο λύκειο, που θα τους οδηγήσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ή σε μια επαγγελματική σχολή.Συνήθως τα σχολεία στην Φινλανδία έχουν πολλούς ανοικτούς χώρους, γυάλινους τοίχους, έξυπνο σχεδιασμό, βιβλιοθήκες και υπολογιστές. Αισθάνεσαι εκεί μέσα, παρά το μεγάλο αριθμό των μαθητών που έχουν μερικά σχολεία – και 500 παιδιά ακόμα – μια ηρεμία και μια ησυχία που σε ξενίζει.Κι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε μια άλλη πολιτιστική διαφορά – ότι οι μαθητές δεν φορούν παπούτσια, αλλά περπατούν γύρω με τις κάλτσες τους. Αυτό δίνει μια αίσθηση ενός φιλικού χώρου ή ακόμα και οικογενειακού. Αν και μερικοί από τους εφήβους βρίσκουν ενοχλητικό να έχουν τόσα πολλά μικρά παιδιά γύρω τους, αυτή η συνύπαρξη κάνει να φαίνεται το φινλανδικό σχολείο λιγότερο εφηβικό γκέτο από ό,τι ένα συνηθισμένο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι αυτή η ενιαία σχολική δομή σημαίνει ότι το προσωπικό ξέρει τους μαθητές και τις οικογένειές τους πολύ καλά, δεδομένου ότι οι μαθητές θα είναι εκεί από τη νηπιακή ηλικία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά λένε ότι το σύστημα του ενιαίου σχολείου, με ένα γνωστό περιβάλλον, κάνει τα παιδιά να αισθανθούν ασφαλέστερα, με μικρή πιθανότητα του φόβου για το άγνωστο και μια πιο εύκολη μετάβαση στα εφηβικά χρόνια και έπειτα στο επόμενο στάδιο της προχωρημένης εκπαίδευσης (Λύκειο). «Η βάση της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας μας είναι η ισότητα», λέει μια δασκάλα και συμπληρώνει ότι η θέση του δασκάλου στη Φινλανδία έχει μεγάλο κύρος και αναγνωρίζεται η κοινωνική διάσταση του εκπαιδευτικού έργου. Μια άλλη παράμετρος είναι η καλή γνώση των Αγγλικών που ξέρουν τα παιδιά, που διδάσκονται μόνο στο σχολείο τους κι όχι στα φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Κι αυτό γιατί η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Φινλανδούς, γιατί η γλώσσα τους είναι ξεκομμένη από τις υπόλοιπες παραδοσιακές γλώσσες της Ευρώπης (όπως και η Ελληνική).Τα παιδιά αποκτούν την πρώτη τους επαφή με τις ξένες γλώσσες παρακολουθώντας ταινίες στη τηλεόραση (οι ταινίες εκεί δεν είναι μεταγλωττισμένες όπως στη Γερμανία για παράδειγμα). Έτσι, τα παιδιά από πολύ νωρίς προσπαθούν να διαβάζουν τους υπότιτλους και παράλληλα ακούνε την ξένη γλώσσα. Αλλά αποκτούν εμπειρίες της ξένης γλώσσας και μέσα από την τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από τα game boy κλπ.Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι στη Φινλανδία η εκπαίδευση έχει αναχθεί σε αγαθό υψηλής αξίας από τη δεκαετία του ’70. Τότε άρχισε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καρποί της οποίας είναι η σημερινή αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Πιστεύουν ότι μέσω της εκπαίδευσης η οικονομία στις σύγχρονες κοινωνίες λειτουργεί αποτελεσματικότερα, δίδοντας παράλληλα στην αγορά εργασίας τη δυνατότητα να αποδίδει τα μέγιστα προς όφελος της ευημερίας του συνόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μια tech Στ’ Δημοτικού

ΜΕ ΕΝΑ LAPTOP ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Οι καλές ιδέες, για να πραγματωθούν, χρειάζονται προγραμματισμό. Οι πραγματικά σπουδαίες ιδέες πραγματώνονται αυθόρμητα και στα ξαφνικά. Για την υλοποίησή τους αρκούν μονάχα όραμα και μεράκι!

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη ψηφιακή τάξη στη χώρα μας. Η πρώτη τάξη Δημοτικού σχολείου που τόλμησε να παροπλίσει βιβλία, μολύβια και γομολάστιχες, και εδώ και σχεδόν έναν μήνα λειτουργεί με laptop, ποντίκια και e-books.

Τη στιγμή που γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων για την Παιδεία και τις αλλαγές που αυτή χρειάζεται, στο 2ο Δημοτικό σχολείου Μουρεσίου του Πηλίου ο δάσκαλος της Στ’ τάξης Μανώλης Χειλαδάκης, με τη συνδρομή της διευθύντριας Πολυξένης Μήτσιου και τη σύμφωνη γνώμη και παρότρυνση του σχολικού σύμβουλου Κυριαζή Πόρποδα, αποφάσισε να κολυμπήσει στα βαθιά και να μετατρέψει τη Στ’ δημοτικού στην πρώτη tech τάξη της Ελλάδας!
Συζητώντας με τους μαθητές του, αποφάσισαν να επενδύσουν τα χρήματα από τα κάλαντα των Χριστουγέννων στην αγορά laptop. Τα παιδιά έβαλαν τα δυνατά τους, οι γονείς βοήθησαν, αλλά η έρευνα αγοράς έδειξε ότι το κεφάλαιο δεν ήταν αρκετό. Δεν απογοητεύτηκαν όμως. Δάσκαλος και διευθύντρια απευθύνθηκαν στον δήμαρχο Κωνσταντίνο Λεβέντη, του μίλησαν για το εγχείρημα και εκείνος συμφώνησε να χρηματοδοτήσει με το υπόλοιπο ποσόν την αγορά 13 laptop, ένα για κάθε «εκτάκι».
Από ‘κεί και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Ο Μανώλης Χειλαδάκης πέρασε σε μορφή pdf όλα τα σχολικά βιβλία μέσα στα laptop των παιδιών και ξεκίνησε, εκτός από τη διδασκαλία της ύλης, να κάνει στα 13 καταχαρούμενα πιτσιρίκια και μαθήματα υπολογιστών.
«Αρκετά από τα παιδιά ήξεραν ήδη να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές», είπε στην «Ε» ο κ. Χειλαδάκης. «Ετσι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Όμως και πάλι είχαμε να οργανωθούμε και να συνηθίσουμε σε μια εντελώς διαφορετική δομή διαβάσματος και συνεργασίας. Σ’ αυτό βοήθησαν πολύ τα παιδιά, που αμέσως λάτρεψαν τον καινούργιο τρόπο που γίνονταν τα μαθήματα.

Έχετε δει παιδιά να μη θέλουν να βγουν διάλειμμα;», ρώτησε γελώντας.
«Και οι γονείς πώς δέχτηκαν την αλλαγή αυτή;», επέμενα δύσπιστη. «Δεν μαγκώθηκαν κάπως; Δεν προβληματίστηκαν που βιβλία και τετράδια παροπλίζονται;».
«Προτού ξεκινήσουμε οτιδήποτε, κάναμε μια μίνι σύσκεψη με τους γονείς», μας είπε. «Άλλωστε ένιωθα ότι, αν δεν έχω και τη δική τους συμπαράσταση, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Ηταν στο σύνολό τους πολύ δεκτικοί και τους άρεσε η ιδέα. Οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι και έχουν καταλάβει τη σπουδαιότητα του μέσου. Κακά τα ψέματα. Όσο και να μην το θέλουμε, στο κοντινό μέλλον έτσι θα γίνονται τα μαθήματα».

Ο κ. Χειλαδάκης είχε απόλυτο δίκιο και το ήξερα, αλλά από την άλλη γνωρίζω καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στην αρχή βρίσκουν… αντίσταση. Οπότε επέμενα. «Και οι συνάδελφοί σας;»

«Αυτοί έχουν όντως πρόβλημα», απάντησε σκασμένος στα γέλια. «Γιατί και οι δικές τους τάξεις στην αρχή ζήλεψαν. Τα παιδιά της Δ’ και Ε’ τάξης ήθελαν και εκείνα μάθημα με laptop. Τους είπαμε λοιπόν την αλήθεια. Ότι ξεκινάμε κάτι φιλόδοξο, ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για όλες τις τάξεις, αλλά, αν η Στ’ πετύχει, από του χρόνου το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί και σε άλλες τάξεις».

«Και πώς ακριβώς δουλεύετε;»

«Κατ’ αρχάς, πέρασα όλη την ύλη της Στ’ Δημοτικού σε μορφή pdf στα laptop των παιδιών. Μετά χρειάστηκε να κάνουμε κάποια μαθήματα για το πώς χρησιμοποιούμε το καινούργιο εργαλείο. Πώς γράφουμε, πώς αποθηκεύουμε, πώς διαβάζουμε. Ακόμα δεν έχουμε «πετάξει» εντελώς τα βιβλία, αλλά τα ανοίγουμε πολύ λιγότερο, και το πιο σημαντικό: τα βιβλία μένουν στην τάξη και το βάρος της σχολικής τσάντας έχει μειωθεί κατά 4-5 κιλά. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο κουβαλώντας μόνο ένα πανάλαφρο laptop».

«Και οι εργασίες; Τα προβλήματα Μαθηματικών; Οι εκθέσεις;»

«Γράφονται όλα στο laptop. Άλλος φάκελος για τα βιβλία, και άλλος για να αποθηκεύουμε τα e-τετράδια».

«Ως εδώ όλα καλά, λοιπόν».

«Βοήθησε η τύχη του πρωτάρη», μου εκμυστηρεύτηκε ο δαιμόνιος δάσκαλος.

«Γιατί το θέμα δεν είναι η ψηφιακή τάξη να λειτουργήσει μόνο φέτος και από του χρόνου να ξαναγυρίσουμε στα ίδια».

«Τι ακριβώς χρειάζεστε από εδώ και πέρα;».

«Αυτή τη στιγμή, μια θετική απάντηση από τον ΟΤΕ για εγκατάσταση Ίντερνετ. Έτσι θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε με κείμενα και πηγές το μάθημα, να γνωρίσουν τα παιδιά τι να προσέχουν και τι να αποφεύγουν, αλλά και θα «ανεβάσουμε» στον Ιστό τα ημερολόγια τους, που τα γράφουν από την πρώτη μέρα που έπιασαν τα laptop στα χέρια τους και περιγράφουν τη μαθησιακή τους εμπειρία. Θα έχουμε το δικό μας blog δηλαδή».

«Και μετά;», επιμένω φορτικά.

«Μετά… έναν χορηγό, για να αγοράσουμε laptop για του χρόνου! Τα μηχανήματα που αγοράσαμε φέτος, ανήκουν στα παιδιά. Είναι τα προσωπικά τους εργαλεία. Στο τέλος της χρονιάς θα είναι γεμάτα από σημειώσεις, εργασίες, όλο τον κόπο και τις γνώσεις τους. Τους ανήκουν δικαιωματικά».

mystamar@enet.grΟι μαθητές «βαθμολογούν» το εγχείρημα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

* Δήμητρα: «Σήμερα τα διαβάσαμε όλα στον υπολογιστή, δεν πήραμε καθόλου βιβλία και έτσι η τσάντα μου ζύγιζε λιγότερο από δύο κιλά! Στη γλώσσα κάναμε μια άσκηση που χρειαζόταν πίνακα, ο κύριος μας βοήθησε και σιγά σιγά τα καταφέραμε όλοι».

* Μαρίνα: «Χθες ήταν ξεχωριστή ημέρα, γιατί αγοράσαμε τους υπολογιστές. Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή φοβόμουνα να μην πάθει τίποτα. Το μάθημα τώρα είναι πιο διασκεδαστικό! Όλα τα παιδιά προσπαθούμε κάθε μέρα να μαθαίνουμε περισσότερο τον υπολογιστή».

* Ιωάννα: «Σήμερα κάναμε όλα τα μαθήματα στον Η/Υ, αλλά με δυσκολία τα Μαθηματικά. Ούτε στα διαλείμματα δεν θέλουμε να βγαίνουμε, αλλά αυτό δεν γίνεται…».

* Σπύρος: «Ο κύριος Μανώλης μας εξήγησε πώς να τους λειτουργούμε για να κάνουμε μάθημα. Μου άρεσε, το μάθημα με τους υπολογιστές ήταν πιο ενδιαφέρον. Όλο το βράδυ έπαιζα με τον υπολογιστή και δεν τον άφηνα να κρυώσει. Σήμερα θα γράφαμε μια έκθεση και ανησυχούσα, γιατί φοβόμουν μην κάνω κανένα λάθος και χαλάσει ο υπολογιστής. Μόλις γύρισα από το σχολείο άρχισα το διάβασμα. Μου άρεσε που έγραψα κείμενο στον υπολογιστή».

* Σταθούλα: «Με λένε Σταθούλα, είμαι 12 ετών και μένω στον Κισσό. Η δεύτερη κολλητή μου φίλη είναι η Μαρίνα, γιατί ο πρώτος είναι το λάπτοπ. Από τη στιγμή που το έπιασα στα χεριά μου τρελάθηκα, είναι τέλειο. Σήμερα κάναμε για πρώτη φορά κανονικό μάθημα με το λάπτοπ, ήταν κάτι το διαφορετικό. Μπορούσαμε να έχουμε έναν φάκελο που θα είχε τα βιβλία και έναν φάκελο που μπορούσαμε να γράφουμε τις απαντήσεις από τις ασκήσεις του βιβλίου».

* Ανθή: «Σήμερα θα εγκαταστήσουμε κάποια προγράμματα. Ο κύριος μας πέρασε τα βιβλία και επίσης ένα παιχνίδι, τη Monopoly. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, που δεν θέλουμε να βγούμε διάλειμμα – αν είναι δυνατόν εμείς;;; εμείς;;; πολύ περίεργο!. Στο σχολείο μας ήρθε και ο κύριος σύμβουλος. Ηρθε για να δει πώς τα πάμε με το καινούργιο σύστημα μαθήματος. Πάντως είναι τέλεια να κάνεις μάθημα με υπολογιστές και όχι βιβλία, μολύβια, γόμες κ.ά. Πού να σβήνεις με γόμα τώρα… ενώ με τα Laptop πατάς απλά το Backspace και σβήνεις ό,τι θέλεις!!!!!!!!!!».Περήφανη και η διευθύντρια

Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Η κυρία Πολυξένη Μήτσιου, διευθύντρια του σχολείου, είναι πολύ περήφανη και χαρούμενη για την tech Στ’ τάξη! «Ήμουν πάντα υπέρ των καινούργιων πραγμάτων. Η τεχνολογία είναι το αύριο και είναι ανόητο να της εναντιωνόμαστε. Επιπλέον έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Χειλαδάκη».

«Δεν σας προβλημάτισε ο νέος τρόπος διδασκαλίας; Δεν τον φοβηθήκατε λίγο;», τη ρώτησα.

«Σε καμία περίπτωση. Μου αρέσουν οι φρέσκιες ιδέες, και αφού είχαμε τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού σύμβουλου Κυριαζή Πόρποδα και του προϊσταμένου του 2ου Γραφείου ΠΕ Ν. Μαγνησίας Γιάννη Αθανασούλη, προχωρήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν μετανιώσαμε ούτε λεπτό! Και τα παιδιά και οι γονείς έχουν υποδεχτεί πολύ ζεστά το νέο σύστημα, και δουλεύουν πολύ γι’ αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και στη Δ’ και την Ε’ τάξη. Ίσως όμως αυτό να είναι εφικτό από του χρόνου. Αυτή είναι και η προσδοκία μας, το όραμά μας».ΓΟΝΕΙΣ

Εύκολα – γρήγορα τα μαθήματα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Η κυρία Σταματία Πολυχρόνου είναι η μαμά της Ιωάννας. Τη ρώτησα ποια είναι η γνώμη της για το νέο σύστημα που υιοθέτησε το σχολείο, και ξαφνιάστηκα όταν από τα πρώτα πράγματα που μας είπε ήταν «η Ιωάννα σταμάτησε επιτέλους να έχει πρόβλημα με τη μέση της».

Η σχολική τσάντα ενός μέσου παιδιού που πηγαίνει στη Στ’ ζυγίζει κατά μέσο όρο 6 με 7 κιλά. Τα παιδιά της τάξης του Μανώλη Χειλαδάκη, όμως, έχουν την ευτυχία να κουβαλούν καθημερινά στην τσάντα τους λιγότερο από 2 κιλά!

«Βλέπω την Ιωάννα να χειρίζεται με μεγάλη ευκολία το laptop. Είχε από παλιότερα εξοικείωση με το μέσο, αλλά τώρα έχει το δικό της εργαλείο, δουλεύει με συνέπεια, κάνει εύκολα και γρήγορα τα Μαθηματικά της και επιπλέον δεν υπάρχει ο φόβος ότι κάποιο βιβλίο ή τετράδιο θα ξεχαστεί στο σπίτι. Ολα είναι περασμένα στο laptop. Υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη οργάνωση».

Η κυρία Κωνσταντίνα Κοψιδά, η μαμά του Σπύρου, όταν έμαθε για την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, τρόμαξε: «Ο Σπύρος δεν είχε επαφή με pc, παρά μόνο για να παίξει. Φοβήθηκα μήπως δεν τα καταφέρει. Τον βλέπω, όμως, ότι προσπαθεί με τα δαχτυλάκια του να εξοικειωθεί με το καινούργιο εργαλείο και τελικά κάνει πιο εύκολα τα μαθήματά του. Δεν έχουμε όλη την αποδιοργάνωση που είχαμε παλιά – βγάλε βιβλίο, βάλε μέσα βιβλίο, βγάλε άλλο βιβλίο. Ολα είναι συγκεντρωμένα, τα βρίσκει αμέσως και τα διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά».ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 09/02/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μαθητικό λάπτοπ των… 10 δολαρίων σχεδιάζει η Ινδία

Σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να βελτιώσει τις τεχνολογικές δεξιότητες εκατομμυρίων μαθητών και σπουδαστών της, η Ινδία παρουσίασε σχέδιο για τη μαζική παραγωγή ενός φορητού υπολογιστή κόστους μόλις 10 δολαρίων. Το κρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 46 δισ. ρουπίες (740 εκατ. δολάρια), εγκαινιάστηκε την Τρίτη στη νότια πόλη του Τιρουπάτι, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.Το μόνο που έχει γίνει γνωστό για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή είναι ότι θα διαθέτει μνήμη 2 Gigabyte και δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος δεν έχουν παρουσιάσει κάποιο πρωτότυπο του συστήματος, ούτε έχουν εξηγήσει πώς μπορεί να παραχθεί με τόσο χαμηλό κόστος.Μια από τις βασικότερες απαιτήσεις είναι πάντως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθώς ο φορητός προορίζεται και για αγροτικές περιοχές με αναξιόπιστο δίκτυο ηλεκτροδότησης και περιορισμένες ή ανύπαρκτες υποδομές πρόσβασης στο Διαδίκτυο.Την περασμένη εβδομάδα, ο Ινδός γραμματέας Ανώτερης Εκπαίδευσης Ρ.Π.Αγκραβαλ δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι ο φορητός θα είναι έτοιμος σε διάστημα περίπου έξι μηνών. «Όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές, ο υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος σε εμπορική βάση […] Θα κοστίζει 10 αμερικανικά δολάρια. Αν οι γονείς θέλουν να προσφέρουν κάτι στα παιδιά τους, θα τους είναι εύκολο να τον αγοράσουν» είπε.Το Νέο Δελχί είχε προηγουμένως απορρίψει πρόταση για την προμήθεια του λεγόμενου «φορητού των 100 δολαρίων», τον οποίο προωθεί η οργάνωση «Ένας Φορητός Ανά Παιδί» (OLPC), με επικεφαλής τον Νίκολας Νεγκροπόντε του ΜΙΤ.

 Από : Newsroom ΔΟΛ

 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=982477&lngDtrID=252 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Διάκριση μαθήτριας από την Κατερίνη σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο

 

Την πρώτη θέση σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου βίντεο με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο κατέλαβε μαθήτρια της Β? Λυκείου του Α΄ Λυκείου Κατερίνης. Η 17χρονη Ανδρομάχη Μαυρογιάννη έλαβε το Ειδικό Βραβείο Συνεργασίας, από κοινού με τον Λιθουανό συνομήλικό της μαθητή Μάντας Κάσπουτις, για βίντεο διάρκειας 90?, που ετοίμασαν, με τίτλο «Unprotected Data». Το διαγωνισμό διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σε συνεργασία με το European Schoolnet της Microsoft και η βράβευση έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον Ιανουάριο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Μεμονωμένα βραβεία (ανα χώρα) έλαβαν μαθητές από τη Ρουμανία (Α? βραβείο), την Πορτογαλία (Β? βραβείο) και τη Βουλγαρία (Γ? βραβείο). Η 17χρονη μαθήτρια ασχολείται αρκετές ώρες την εβδομάδα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και στο σχολείο της, αλλά επιθυμεί να σπουδάσει διακοσμητική ή καλές τέχνες. Το βραβευμένο, άλλωστε, βίντεο που ετοίμασε αναπαριστά διάλογο μαθητών για τον κίνδυνο έκθεσης των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο με σκίτσα animation. Τα βίντεο των μαθητών που ανακηρύχθηκαν υποψήφια για τα βραβεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.dataprotectionday.eu/jury.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

 Από: http://www.ert3.gr/news/et3newsbody.asp?ID=440718  

,

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μάθε παιδί μου Ίντερνετ

Η μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, MSN) και η Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia βάζουν… στο ράφι τα σχολικά βιβλία και τις εγκυκλοπαίδειες. Πλέον οι μαθητές δεν χρειάζεται να απομνημονεύουν ημερομηνίες, μάχες και γεγονότα, με ένα απλό κλικ τα έχουν όλα στην οθόνη του υπολογιστή τους. Το Διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη γνώση οι νέες γενιές. Μπορεί να αλλάξει όμως και το σχολείο; Η κ. Μαρία Κοντοπάνου είναι φιλόλογος, καθηγήτρια για πολλά χρόνια σε γυμνάσιο και λύκειο. Όπως λέει, «αντίθετα με μερικά χρόνια πριν, η γνώση δεν είναι στείρα και κουραστική, αλλά κατακτάται με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο μέσα από τον ζωντανό και πλούσιο κόσμο του Διαδικτύου». Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ?εισβολή? του Ίντερνετ στα μαθητικά δωμάτια και οι ώρες που σερφάρουν οι νέοι μπορεί να επιδράσουν θετικά στη λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Κουμαρά, καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, «όταν η λεπτομερειακή πληροφορία βρίσκεται εύκολα, το σχολείο μπορεί να απελευθερωθεί από τον παραδοσιακό ρόλο του και να γίνει πιο ουσιαστικό, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην καλλιέργεια βασικών και όχι λεπτομερειακών γνώσεων, ικανοτήτων, αξιών και στάσεων».

Κατά τον κ. Κώστα Μανιάτη, πρόεδρο της ΟΛΜΕ, «είναι σαφές ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης είναι εκείνες που πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί το Διαδίκτυο. Το κύριο βάρος να μη δίνεται στην αποστήθιση αλλά στη δημιουργική και κριτική αξιοποίηση των γνώσεων». 

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπάρχει περίπτωση να μπερδέψουν οι μαθητές τη μόρφωση με την απλή γνώση της πληροφορίας

Όπως τονίζει ο κ. Βασίλης Κόλλιας, διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδίκευση στην τεχνολογία των πληροφοριών, «σημαντικός στόχος του σχολείου είναι να υποστηρίξει το πέρασμα από το πληροφορούμαι στο μαθαίνω, ερμηνεύω, κατανοώ, το οποίο για τα περισσότερα παιδιά δεν γίνεται αυτόματα στο βάθος που θα θέλαμε. Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορία μπορεί να τοποθετηθεί στην υπηρεσία της μάθησης αλλά και στην υπηρεσία δημιουργίας ψευδαισθήσεων γνώσης». «Η χρήση των ψηφιακών μέσων προκαλεί και άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα οι αυξημένες δυνατότητες απλής αντιγραφής πληροφοριών, που υποκαθιστούν τη δημιουργική σκέψη κατά την εκπόνηση μιας εργασίας» υποστηρίζει ο κ. Μανιάτης. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός.

Το μόνο βέβαιο πάντως, όπως αναφέρει ο κ. Κουμαράς, είναι ότι η διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Και συμπληρώνει: «Όχι απλώς να αλλάξει η διδασκαλία, αλλά να αλλάξουν και τα αναλυτικά προγράμματα. Οι περισσότεροι θεωρητικοί της εκπαίδευσης που ασχολούνται διεθνώς με το ερώτημα τι είδους σχολεία χρειαζόμαστε σήμερα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα σχολεία πρέπει να αποστασιοποιηθούν από το παραδοσιακό πρότυπο παροχής πληροφοριών και να προσανατολιστούν στην καλλιέργεια κάποιων σημαντικών ικανοτήτων, που συνήθως αποκαλούνται ικανότητες κλειδιά». Στόχος πρέπει να είναι «η υποχρεωτική εκπαίδευση να έχει σχέση με θέματα που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο επίπεδο της καθημερινής τους ζωής και για τα οποία πρέπει ως ενήλικοι να λάβουν αποφάσεις» λέει ο καθηγητής του Αριστοτελείου. Εδώ έρχεται να συμβάλει το Ίντερνετ, σύμφωνα με τους ειδικούς, αφού αυτή η λεπτομερειακή γνώση για την οποία καταναλώνονται άσκοπα σχολικές ώρες, προσφέρεται πια στην εικονική πραγματικότητα με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα.

Ο κ. Κόλλιας επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να αλλάξουν η μέθοδος και το περιεχόμενο της διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες, λόγω της διάδοσης του Ίντερνετ. «Πρέπει να αντιμετωπίσει τις ψευδαισθήσεις κατανόησης που δημιουργεί το νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Έτσι, πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να καταλάβουν οι μαθητές πώς δημιουργείται και πώς αποκτά εγκυρότητα η γνώση, κάτι που αφορά τις μεθόδους και τους στόχους της διδασκαλίας» λέει. «Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους»

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι η λύση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα. «Μπορεί να μειώσουν την απομνημόνευση, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Χρειάζεται παράλληλα να μελετηθούν συστηματικά όλες οι διαδικασίες διδασκαλίας και αξιολόγησης. Χωρίς να γίνουν αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων για παράδειγμα, δεν θα υπάρξει μετακίνηση από την αποστήθιση» αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Μανιάτης. 

Οι ειδικοί βέβαια καθιστούν σαφές ότι σε καμία περίπτωση το Διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους. «Σκεφθείτε αντίστοιχα ότι τέτοια ερώτηση θα μπορούσε να γίνει στον Γουτεμβέργιο πριν από περίπου 550 χρόνια, ?τώρα που βγήκαν τα βιβλία θα καταργηθεί ο δάσκαλος;?. Το Ίντερνετ είναι ένα μέσο που απλώς μπορεί να βοηθήσει την αποστολή που καλείται να επιτελέσει η εκπαίδευση» δηλώνει ο κ. Κουμαράς. Η κ. Κοντοπάνου δίνει έμφαση και στην ψυχική και ανθρώπινη πλευρά της σχέσης δασκάλου και μαθητή, την οποία καμία μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει. «Η δουλειά μας δεν είναι απλώς να μεταδίδουμε γνώσεις. Διδάσκουμε και με την προσωπικότητα και το ήθος μας. Είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στη δύσκολη διαδικασία της ενηλικίωσης»

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Καρολίνα Παπακώστα kpapakosta@dolnet.gr

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009 

 

, ,

Δεν υπάρχουν σχόλια

P2P και Ουτοπία (v 0.1)

P2P και Ουτοπία (v 0.1)

Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού και η Wikipedia είναι μόνο μερικά παραδείγματα της ομότιμης επανάστασης. Μια επανάσταση που δεν απαιτεί, αλλά δημιουργεί τον κόσμο που θέλει, μέσα στον κόσμο που θέλει να ξεπεράσει…http://www.vimeo.com/2308689

Εντυπωσιακό βίντεο! Δείτε το… αξίζει!

,

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

schoolnet-logo.png

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας διοργανώνει Επιστημονική Συνάντηση στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008.

 Περισσότερες πληροφορίες στο http://schoolnet.protovoulia.org/files/Network%20of%20Innovating%20Schools_Introduction%20Seminar_Oct08.pdf

diktyo1.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση»

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εκπαίδευση (αναγνωρισμένη από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 629/2004 απόφασή του) οργανώνει το ετήσιο επιστημονικό συνέδριό της, με τον τίτλο «Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση».

Το συνέδριο θα γίνει στον Πολυχώρο «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά, που βρίσκεται στην Ερμουπόλεως & Πηλίου 1 ? στον Πειραιά, κοντά στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2008, Σάββατο & Κυριακή κι από ώρες 10.30 ως 19.00.

Στο συνέδριο θα συναντηθούν και θα ανταλλάξουν γνώση κι εμπειρία εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τις Τ.Π.Ε. στην τάξη τους, πανεπιστημιακοί με διάθεση επικοινωνίας με την μάχιμη εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και υλικό από τα προηγούμενα συνέδρια, μπορείτε να βρείτε στη δικτυακή διεύθυνση: http://www.eeep.gr/synedrio/5.

 Το Συνέδριο αφορά εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη, επιστήμονες με ενδιαφέρον για τον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, φοιτητές, γενικότερα κάθε φίλο της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και στις εκπαιδευτικές τους εφαρμογές. Στους σύνεδρους θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

, ,

Δεν υπάρχουν σχόλια