Ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά


ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 28/2/2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη ένα νέο πρόγραμμα, το «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο», ώστε να ενισχύσει την ασφάλεια των παιδιών στο διαδικτυακό περιβάλλον. Με το νέο πρόγραμμα, που καλύπτει πρόσφατες υπηρεσίες επικοινωνιών από το Web 2.0, όπως η κοινωνική δικτύωση, θα καταπολεμηθούν όχι μόνο το παράνομο περιεχόμενο αλλά και οι επιβλαβείς συμπεριφορές όπως η ηθική παρενόχληση και εκμετάλλευση. Με προϋπολογισμό 55 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα αξιοποιεί περαιτέρω το επιτυχές πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο που ξεκίνησε το 2005 και καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 2009 έως το 2013.

«Το «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» αποτελεί εύστοχο παράδειγμα ευρωπαϊκού προγράμματος με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Καθώς όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες στο σπίτι ή στο σχολείο, τα ίδια, οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. «Με το νέο πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας μέσω της προώθησης αυτορρυθμιστικών πρωτοβουλιών και μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Στις περιπτώσεις που υφίσταται παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, θα εξασφαλιστεί ταχεία και αποφασιστική δράση των δημόσιων αρχών μέσω ενισχυμένων συστημάτων υποβολής καταγγελιών.»

«Η ΕΕ έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην μετατροπή του διαδικτύου σε ένα ασφαλέστερο χώρο για τα παιδιά, η εργασία όμως αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε η κ. Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια σε θέματα Κοινωνίας των Πληροφοριών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. «Αντίθετα, γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη για δράση, επειδή πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες χρήσεις της τεχνολογίας. Είμαι πεπεισμένη ότι το νέο πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» θα καταστήσει την Ευρώπη υπόδειγμα όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από τις καταχρήσεις στο χώρο του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας».

Με το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα θα επιτευχθούν τα εξής:

*Mείωση του παράνομου περιεχομένου και αντιμετώπιση της επιβλαβούς διαδικτυακής συμπεριφοράς: δράσεις δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής στα οποία το κοινό θα μπορεί να καταγγέλλει παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και επιβλαβείς συμπεριφορές, ιδίως υλικό παιδικής πορνογραφίας και εκμετάλλευσης.
*Προώθηση ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος: προώθηση αυτορρυθμιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό. Κίνητρα για τη συμμετοχή παιδιών και νέων στις προσπάθειες διαμόρφωσης ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω επιτροπών νέων.
*Ευαισθητοποίηση του κοινού: δράσεις με στόχο τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους. Προώθηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων μέσω ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο δικτύου εθνικών κέντρων ευαισθητοποίησης. Υποστήριξη σημείων επαφής στα οποία γονείς και παιδιά θα μπορούν να λάβουν συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να προφυλαχθούν στο διαδίκτυο.
*Δημιουργία βάσης γνώσεων με τη συγκέντρωση ερευνητών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργία βάσης γνώσεων για τη χρήση νέων τεχνολογιών από τα παιδιά, τις επιρροές που ασκούνται σε αυτά και για τους συναφείς κινδύνους. Χρήση της βάσης αυτής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεξαγόμενων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλέστερου Διαδικτύου.

Ιστορικό:

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για ασφαλέστερο διαδίκτυο και επιγραμμικές τεχνολογίες για τα παιδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2007 http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Περιλαμβάνει επίσης τις συστάσεις που έκαναν τα ίδια τα παιδιά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ημέρα Aσφαλέστερης Xρήσης του Διαδικτύου το 2008.

Εκτός από το πρόγραμμα Ασφαλέστερου Διαδικτύου έχουν αναληφθεί και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συμφωνίας των μεγαλύτερων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, το Φεβρουάριο του 2007, σχετικά με την ανάπτυξη εθνικών κωδίκων αυτορρύθμισης για την προστασία των ανήλικων που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Τελευταία, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσαν επίσης ότι θα απαγορεύσουν κάθε πρόσβαση σε περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας από κινητά τηλέφωνα.

,

  1. Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση