επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

.jpg

επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης για τους μαθητές της Δ και Ε τάξης του σχολείου για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Τα γλυπτά του Παρθενώνα