Τι είναι το eTwinning

Το eTwinning
 είναι μια Eυρωπαϊκή δράση
 μέσω της οποίας σχολεία
 από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες,
 κάνοντας χρήση εργαλείων
 Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
 συνεργάζονται ώστε
 να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά
 και πολιτισμικά οφέλη.
 Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία
 την ευκαιρία να μάθουν μαζί,
 να μοιραστούν τις απόψεις τους
 και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
 Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
 συμμετέχει σε προγράμματα από το 2015
Περισσότερες πληροφορίες
 στο σύνδεσμο που ακολουθεί
https://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning

eTwinning is a European action
 through which schools
 from different European countries,
 using Information
 and Communication Technologies (ICT) tools,
 work together to reap pedagogical,
 social and cultural benefits. 
eTwinning gives schools a chance 
to learn together, share ideas and make new friends