κλιματική αλλαγή

Ποιος φταίει;

 

 

 

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Ποιες ήταν οι ενεργειακές απαιτήσεις  πριν 100 χρόνια;

Ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ;

Τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στη μείωση του φαινομένου;

κλιματική αλλαγή