ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

1. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Αγία Σοφία;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Σε ποιο κράτος;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Σε ποια Πόλη;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Πότε χτίστηκε η Αγία Σοφία;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Από ποιον Αυτοκράτορα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Από ποιους αρχιτέκτονες;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Τι νομίζουμε πως βοήθησε την Κωνσταντινούπολη να γίνει Πρωτεύουσα του Βυζαντινού
κράτους;

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Γιατί ο Ιουστινιανός επιθυμούσε το χτίσιμο ενός τόσο μεγαλοπρεπούς ναού στην
Κωνσταντινούπολη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

http://youtu.be/2fCxCovF410

Παρακολουθήστε το βίντεο.
Γράψτε σε ένα κείμενο, ποια είναι τα μυστικά της επιβίωσής της στο χρόνο;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

• Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://el.wikipedia.org
• Εκεί στην αναζήτηση πληκτρολογούμε «Ακάθιστος Ύμνος» και πατούμε μετάβαση.
• Αφού διαβάσουμε τις πληροφορίες, απαντούμε στις ερωτήσεις:
1. Γιατί ο βυζαντινός αυτός ύμνος ονομάστηκε «Ακάθιστος Ύμνος»;
2. Ποια είναι η ιστορία του;
3. Σε ποιο βυζαντινό υμνογράφο αποδίδει η παράδοση τον Ακάθιστο ύμνο;

 

Αφήστε μια απάντηση