Εικονική Θεολογία

Άρθρα για ‘Θεματική ενότητα 5: «Πού είναι ο Θεός;»’

Για τη θεματική ενότητα 5 της Γ΄ γυμνασίου ανεβάζω ό,τι υλικό έφτιαξα: 1. Το εισαγωγικό powerpoint για την 1η ώρα της θεματικής ενότητας 2. Το Συνοπτικό Σχέδιο διδασκαλίας όλης της θ.ε. 5 3. Φύλλα εργασίας για τα διάφορα δίωρα 4. Το παιχνίδι ρόλων για την ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, όπως το φαντάστηκα και το… (συνέχεια…)