Εικονική Θεολογία

Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου

Το 2016 άρχισε η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου, ανοίγοντας μια «νέα σελίδα» στη θρησκευτική εκπαίδευση. Παίρνω αφορμή, λοιπόν, για να ανοίξω κι εγώ μια νέα «σελίδα» στο ιστολόγιό μου με υλικό για τα νέα Προγράμματα Σπουδών.  

Οποιαδήποτε ή οποιοσδήποτε καλόπιστος συνάδελφος θελήσει  να χρησιμοποιήσει το υλικό που θα βρίσκει εδώ για  εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι ελεύθερος να το κάνει,  προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες και απαιτήσεις της δικής του  τάξης. Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο για το υλικό τρίτων που  μπορεί να δημοσιεύσω. Για εκείνο την ευθύνη έχει ο δημιουργός  του.

 Επομένως, στις κατηγορίες με τις διάφορες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (δεξιά στο ιστολόγιο) θα βλέπετε τις καινούριες αναρτήσεις μου που θα αφορούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου. 

 Εύχομαι έμπνευση, δημιουργικότητα, μεράκι και καλή επιτυχία σε όλες και όλους που αγωνίζονται πραγματικά για ένα μάθημα Θρησκευτικών ανοιχτό, ευέλικτο, ενδιαφέρον, ευχάριστο για όλες και όλους και μαθητοκεντρικό!

Ρόη

Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΙΕΠ)

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΙΕΠ)

Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΙΕΠ)

Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΙΕΠ)