Άρθρα με ετικέτα πληροφορική

Φεβ 11
27

Το λογισμικό eXe είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα ελεύθερου λογισμικού που ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών εργαλείων και προσφέρεται για την σχεδίαση και ανάπτυξη προτυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για το Διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η γνώση HTML και XML