Άρθρα: Τι Είναι…

Μαρ 11
14
Κάτω από (Τι Είναι...) από στις 14-03-2011

Σενάριο είναι η συνοπτική περιγραφή ενός γεγονότος ή μια σειρά γεγονότων. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζει τι είναι σενάριο.

Ως Δ.Σ. θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Η διάρκεια εφαρμογής ενός Δ.Σ. ποικίλλει ανάλογα με την έκταση του και είναι δυνατόν να είναι μία ή συνήθως περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων ευνοούν την επινόηση διερευνητικών δραστηριοτήτων αφού αξιοποιούν τόσο τη γνωστική όσο και την κοινωνική και συνεργατική πλευρά τους. Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται σε φύλλα εργασίας με βάση τα οποία εργάζονται οι μαθητές.

Διαβάστε όλο το άρθρο »