Άρθρα: Παραδείγματα

Οι παρακάτω δραστηριότητες αφορούν στα τέσσερα μαθήματα του Εκπαιδευτικού Σεναρίου “Γνωρίζω τον Υπολογιστή”, με τεχνική εννοιολογικής χαρτογράφησης και το λογισμικό CmapTools.

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο (Ε.Σ.) “Γνωρίζω τον Υπολογιστή” είναι μία πρόταση διδασκαλίας που ακολουθεί την εποικοδομητική προσέγγιση. Η καινοτομία που παρουσιάζει είναι η προσέγγιση βασικών εννοιών Πληροφορικής με την Τεχνική Εννοιολογικής Χαρτογράφησης και το λογισμικό CmapTools.