Άρθρα: Εννοιολογική Χαρτογράφηση

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης (ΕΓΧ) χρησιμοποιείται στη σχεδίαση, στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση ενός μαθήματος. Πρόκειται για μία τεχνική διδασκαλίας που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ΕΓΧ ξεκίνησε να γίνεται αρχικά με χαρτί – μολύβι ή με τα γνωστά κίτρινα χαρτάκια (post-it) πάνω σε λευκή επιφάνεια. Με την ανάπτυξη όμως λογισμικών ευρείας χρήσης η ΕΓΧ γίνεται περισσότερο κατάλληλη για διδασκαλία και μάθηση με υπολογιστές και μάλιστα για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στη διδακτική της πληροφορικής αποτελεί σπουδαίο εργαλείο και χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις μιας διδασκαλίας.

Το λογισμικό CmapTools του Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία και  συμμετοχή στην κατασκευή και διαχείριση των Μοντέλων Γνώσης (Knowledge Models) που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες (Cmap). Πρόσφατα έχει εξελληνιστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και προσφέρεται από την διεύθυνση: cmap.ihmc.us