Άρθρα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Η σουίτα λογισμικού CmapTools είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία και  συμμετοχή στην κατασκευή και διαχείριση των Μοντέλων Γνώσης (Knowledge Models) που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες (Cmap).

Home

Φεβ 11
27

Η εφαρμογή  eXe είναι  ένα  ανοικτού κώδικαελεύθερο λογισμικό που ανήκει στην κατη γορία των γνωστικών εργαλείων.  Διαθέτει  ένα  απλό, εύχρηστο και αξιόλογο  πολυμεσικό περιβάλλον και ένα WYSIWYG κειμενογράφο για σχεδίαση ανάπτυξη δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο μάλιστα είναι προτυπο-ποιημένο, χωρίς να απαιτείται ειδική  γνώση σε  HTML και XML. Η δυνατότητα που υποστηρίζει η εφαρμογή να εξάγει το μαθησιακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές, καθιστά το υλικό επαναχρησιμοποιήσιμο και επεκτάσιμο, ανάλογα πάντα με τις διαφαινόμενες ανάγκες του τελικού χρήστη. Εγκαθίσταται εύκολα  σε όλα τα λειτουργικά, ενώ τρέχει και ως αυτόνομη εφαρμογή.

Μέσα από  ένα διαισθητικό περιβάλλον  το eXe  προσφέρει πολλές δυνατότητες  σχεδίασης δραστηριοτήτων ώστε να συνδιάζεται η ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε διάφορα επίπεδα διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης ατομικά ή σε ομάδες ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά στοιχεία, τον σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί και τη δημοσίευση επαγγελματικών  ιστοσελίδων  για την εκπαίδευση.

Διατίθεται από την διεύθυνση: exelearning.org