Άρθρα: Διδακτική Πληροφορικής

Δημιουργία βήμα – βήμα ενός εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό CmapTools.

Τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου είναι αρκετά εύκολη υπόθεση, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις!

Η σχεδίαση μιας διδασκαλίας στα μαθήματα πληροφορικής απαιτεί προετοιμασία, γιατί η ύπαρξη του “μέσου” έχει … πολλά μυστικά για να αποβεί αποτελεσματική και προς όφελος των μαθητών.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο

Learning With Technology: Using Computers As Cognitive Tools των David Jonassen και Thomas C. Reeves

Ελεύθερη μετάφραση της Αργυρώς Καλλιβρετάκη

Η ανθρώπινη πρόοδος μπορεί να διερευνηθεί με πολλούς τρόπους. Μια διορατική προσέγγιση είναι η μελέτη της φύσης και ποιότητας των εργαλείων που έχουν ανακαλύψει, εφεύρη και τελειοποίησει οι άνθρωποι κατά την διάρκεια των αιώνων. Η πιο συνηθισμένη αντίληψη εστιάζεται στα εργαλεία  όπως οι μοχλοί, οι τροχαλίες και οι απλές μηχανές που έδωσαν την δυνατότητα στον αδύναμο  από τη  φύση του άνθρωπο να αλλάξει την ροή παντοδύναμων ποταμών, να κτίσει γιγαντιαία οικοδομήματα και να δημιουργήσει όλο και πιο πολύπλοκες μηχανές. Μία πιο θεωρητική άποψη αναγνωρίζει ότι κάποια εργαλεία μπορεί να είναι ισχυρά αλλά χωρίς απτή φυσική υπόσταση, όπως αυτή που έχει ένα για παράδειγμα ένα σφυρί. Ο Pea (1985) αναφέρεται σε αυτά τα εργαλεία αποκαλώντας τα γνωστικές τεχνολογίες, ενώ  οι Salomon, Perkins και Globerson (1991) τα ονομάζουν τεχνολογίες του νου.  Προτιμούμε σ’ αυτό το κείμενο τον όρο γνωστικά εργαλεία (Kommers, Jonassen και Mayes, 1992), ενώ  αλλού εργαλεία του νου (Jonassen, 1996). Τα γνωστικά εργαλεία αναφέρονται σε τεχνολογίες, απτές ή άυλες που ενισχύουν τις γνωστικές δυνάμεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της μάθησης. Η γραπτή γλώσσα, η μαθηματική σημειογραφία και πιο πρόσφατα ο υπολογιστής είναι παραδείγματα γνωστικών εργαλείων. Το κεφάλαιο  εστιάζεται σε εργαλεία βασισμένα σε υπολογιστές, στα οποία περιλαμβάνονται κοινές εφαρμογές λογισμικού και διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και οι επιδράσεις τους στο πλαίσιο της ανθρώπινης μάθησης.

Σχολιασμός 14ης συνεδρίας

από το 4o Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής

Στην 14η παράλληλη συνεδρία με γενικό τίτλο «Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις» παρουσιάστηκαν πέντε συνολικά εργασίες ενεργών εκπαιδευτικών και νέων ερευνητών τις οποίες παρουσιάζουμε με κριτική και σχόλια.

  • Αξιοποιώντας την  εκπαιδευτική τηλεόραση στην διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Μία διδακτική πρόταση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες υποτιτλισμού ταινιών

Σ. Παπαδάκης και Σ. Παπαδημητρίου

Οι εκπαιδευτικές ταινίες είναι ένα εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια στην υποστήριξη της μάθησης, αφού δίνει στο μαθητή ταυτόχρονα ποικίλα μέσα ενεργοποίησης. Διαβάστε όλο το άρθρο »