Μαρ 11
14

Σενάριο

Κάτω από (Τι Είναι...) από στις 14-03-2011

Σενάριο είναι η συνοπτική περιγραφή ενός γεγονότος ή μια σειρά γεγονότων. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζει τι είναι σενάριο.Αφήστε μια απάντηση