Ιαν 10
27

Χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές ως γνωστικά εργαλεία

Απόσπασμα από το βιβλίο

Learning With Technology: Using Computers As Cognitive Tools των David Jonassen και Thomas C. Reeves

Ελεύθερη μετάφραση της Αργυρώς Καλλιβρετάκη

Η ανθρώπινη πρόοδος μπορεί να διερευνηθεί με πολλούς τρόπους. Μια διορατική προσέγγιση είναι η μελέτη της φύσης και ποιότητας των εργαλείων που έχουν ανακαλύψει, εφεύρη και τελειοποίησει οι άνθρωποι κατά την διάρκεια των αιώνων. Η πιο συνηθισμένη αντίληψη εστιάζεται στα εργαλεία  όπως οι μοχλοί, οι τροχαλίες και οι απλές μηχανές που έδωσαν την δυνατότητα στον αδύναμο  από τη  φύση του άνθρωπο να αλλάξει την ροή παντοδύναμων ποταμών, να κτίσει γιγαντιαία οικοδομήματα και να δημιουργήσει όλο και πιο πολύπλοκες μηχανές. Μία πιο θεωρητική άποψη αναγνωρίζει ότι κάποια εργαλεία μπορεί να είναι ισχυρά αλλά χωρίς απτή φυσική υπόσταση, όπως αυτή που έχει ένα για παράδειγμα ένα σφυρί. Ο Pea (1985) αναφέρεται σε αυτά τα εργαλεία αποκαλώντας τα γνωστικές τεχνολογίες, ενώ  οι Salomon, Perkins και Globerson (1991) τα ονομάζουν τεχνολογίες του νου.  Προτιμούμε σ’ αυτό το κείμενο τον όρο γνωστικά εργαλεία (Kommers, Jonassen και Mayes, 1992), ενώ  αλλού εργαλεία του νου (Jonassen, 1996). Τα γνωστικά εργαλεία αναφέρονται σε τεχνολογίες, απτές ή άυλες που ενισχύουν τις γνωστικές δυνάμεις των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της μάθησης. Η γραπτή γλώσσα, η μαθηματική σημειογραφία και πιο πρόσφατα ο υπολογιστής είναι παραδείγματα γνωστικών εργαλείων. Το κεφάλαιο  εστιάζεται σε εργαλεία βασισμένα σε υπολογιστές, στα οποία περιλαμβάνονται κοινές εφαρμογές λογισμικού και διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και οι επιδράσεις τους στο πλαίσιο της ανθρώπινης μάθησης.Αφήστε μια απάντηση