π. Εμμανουήλ Κλάψης: «Η μαρτυρία της Εκκλησίας στην δημόσια σφαίρα υπό την σκιά της πανδημίας»