Στην περίοδο της 2ης κοροναϊκής καραντίνας Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α (μύηση… από το 3.56 και εξής)