Η Σύναξη στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης