Που βρίσκεσαι; Τη ρώτησα. Στην Ανταρκτική, Χριστούγεννα είναι, μου απάντησε!