Αγάπη και συγχώρεση στον Γρηγόριο Παλαμά και τον Ν. Γ. Πεντζίκη

ΠΗΓΗ

Αντίφωνο