ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ· Νέα Προγράμματα Σπουδών. Θ.Ε.1. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. 1.2. Τεχνολογία

ΟΛΙΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το τελευταίο τεύχος της τριμηνιαίας έκδοσης σπουδής στην Ορθοδοξία Σύναξη είναι αφιερωμένο στην κρίσιμη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρωπολογία. Όλα σχεδόν τα άρθρα των συνεργατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη. Μια απόπειρα εδώ, η οποία, βέβαια, εν ευθέτω χρόνω θα έχει και την ανάλογη αξιολόγησή της, με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα φύλλα εργασίας που επεξεργάστηκαν οι μαθητές/τριες και των τριών τμημάτων του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για τις παλαιότερες αναρτήσεις για την έννοια 1.2. Τεχνολογία εδώΛήψη αρχείου