ΣΥΝΑΞΗ· τχ. 147 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018): Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μια κρίσιμη σχέση.