Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του συγγραφικού έργου του Βενιαμίν Λεσβίου: Προτάσεις ένταξής του στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του συγγραφικού έργου του Βενιαμίν Λεσβίου: Προτάσεις ένταξής του στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

https://blogs.sch.gr/akalamatas/files/2018/09/Ο-Θεός-γεωμέτρης-ή-ο-γεωμέτρης-Θεός.pdf