Σε ρόλο «διορθωσιμανών» χριστιανών – πόσο καλός είναι ο «γλυκερός» Χριστιανισμός που αφειδώλευτα διδάσκεται από ουκ ολίγους χριστιανομαθημένους – ή σε ρόλο χριστιανών της θυσίας;