Θρήνοι για την Άλωση της Πόλης (1453) – Σίμων Καράς