Ο Άγιος Βασίλειος με τα μάτια του π. Αθανάσιου Γιέφτιτς (1987)

ΠΗΓΗ

Αντίφωνο