Με αφορμή την αγιοκατάταξη του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη

Μητρ. Σισανίου – Σιατίστης Παύλος, Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: Σημείο Θεού στην εποχή μας· (21.11.2016)