Μάριος Μπέγζος, μέλος της ειδικής εκπαιδευτικής επιτροπής για το μάθημα των θρησκευτικών, καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μάριος Μπέγζος, μέλος της ειδικής εκπαιδευτικής επιτροπής για το μάθημα των θρησκευτικών

ΠΗΓΗ

Alpha 96,5 Θεσσαλονίκη