Καθηλώνοντας το χρόνο σε χθαμαλές όχθες…

https://www.youtube.com/watch?v=mnVWF5g_8LU