Π. Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ· «Η αρχαία παράδοσις εις την ποίησιν του Σεφέρη», Παρνασσός, 6 (1964) 565-583

Η αρχαία παράδοσις εις την ποίησιν του Σεφέρη

Στη συζήτηση που κατά τις τελευταίες ημέρες γίνεται για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, το παραπάνω κείμενο του πολυγραφότατου καθηγητού της Νεοελληνικής Φιλολογίας  Π. Δ. Μαστροδημήτρη, φρονώ ότι αξίζει να διαβαστεί.

Το ίδιο κείμενο, με αλλαγή στον τίτλο: «Ο Σεφέρης και οι Αρχαίοι» βλ. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Νεοελληνικά. Μελέτες και άρθρα, τ. Α΄, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1984, σσ. 225-259. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο πυρήνας της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκε στην εφ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (11/12/1963), όταν ο Σεφέρης έπαιρνε το βραβείο Νόμπελ για τη Λογοτεχνία. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μεταφράστηκε και στα ισπανικά από την καθηγήτρια Goyita Nuhez Esteban, στο περιοδικό Estudios Clasicos, 12 (1968) 105-116.