ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Μορφωτικά κάτεργα»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Μορφωτικά κάτεργα, στο Κοιτάσματα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2003, 163-170