Ο διάλογος αριστοτελικής και χριστιανικής ηθικής

Ένα ενδιαφέρον διαθεματικό μάθημα για την Γ΄ Λυκείου…

Τα Αρχαία Ελληνικά και ο Φιλοσοφικός Λόγος «συναντιούνται» με το Μάθημα των Θρησκευτικών