Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΣΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Ανθολογία

Μνήμη του ιερού Φωτίου σήμερα (6 Φεβρουαρίου), κι όσοι έρχονται σε επαφή με το συγγραφικό του έργο θα διαπιστώσουν αυτά που υποστηρίζει ο Στέφανος Ευθυμιάδης, Καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εισαγωγή της Ανθολογίας: Βιβλιοθήκη. Όσα της ιστορίας, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2000, που έγραψε, και η οποία αφορά τη Μυριόβιβλο ή Βιβλιοθήκη, σύγγραμμα του Μεγάλου Φωτίου, αλλά λογίου και πολιτικού άνδρα της εποχής του 9ου αιώνα, ο διακεκριμένος καθηγητής λέγει ότι: «η σχετική καταμέτρηση έδειξε ότι σε έργα χριστιανών συγγραφέων αφιερώνονται 158 κώδικες και σε έργα κοσμικών 122, δηλαδή αναλογία σε ποσοστά 56,4% έναντι 43,6%. Στο γενικό σύνολο εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των κοσμικών συγγραφέων που σχολιάζει και ο οποίος ισοσκελίζει τους χριστιανούς. Στη Βιβλιοθήκη 99 (ή 101) είναι οι κοσμικοί συγγραφείς που παρουσιάζονται και 158 οι εκκλησιαστικοί (θεολόγοι, αγιολόγοι και ιστορικοί της Εκκλησίας). Αν όμως η καταμέτρηση γίνει με βάση τις αράδες που η Βιβλιοθήκη αφιερώνει σε κάθε συγγραφέα, οι κοσμικοί συγγραφείς υπερτερούν αισθητά», (σ. 25).

Βιβλιοθήκη